Проекты

Підключення до електромереж офiсного центру

Проектом передбачається:
1. Живлення ТП 10/0,4 кВ виконати чотирма КЛ 10кВ від існуючих мереж міста.
2. Встановлення в ТП 10/0,4 кВ двох силових трансформаторів потужністю 1000кВА.
3. Встановлення обладнання в РУ-10 кВ та в РУ- 0,4 кВ.
Проекти