Проекты

ПС «Лепсе» – РП-64

Згідно проекту, виконане влаштування КЛ 10 кВ марки АПбЭгаПу Зх(1х500)мм2 від І секції РУ-10 кВ ПС Лепсе до І секції РУ-10 кВ РП-64 довжиною 1700 м.
Проекти